Instalacja fotowoltaiczna - Twój sposób na obniżenie rachunków za prąd

W dobie nieprzewidywalnych zdarzeń oraz niestabilnej sytuacji gospodarczej coraz większe znaczenie ma zapewnienie w możliwie największym stopniu niskiej i przewidywanej ceny energii. Wysokie ceny nośników energii (prąd, gaz, paliwa, węgiel etc.) powodują, że przedsiębiorcy zużywający znaczne ilości energii -aktywnie poszukują możliwości ich obniżenia. Najlepszym rozwiązaniem jest inwestycja w odnawialne źródła energii jak np. instalację fotowoltaiczną. Inwestycja w OZE posiada wysoki stopień zwrotu, a w okresach wysokiej inflacji stanowi dodatkową ochronę kapitału.

Dobrze dobrana instalacja fotowoltaiczna pozwoli na zabezpieczanie części Twojego zapotrzebowania na prąd bez ponoszenia opłat za prąd od sprzedawcy energii oraz bez ponoszenia opłat zmiennych za dystrybucję od operatora sieci dystrybucyjnej OSD. Pamiętaj – najtańsza energia to ekologiczna energia produkowana przez Twoją instalację fotowoltaiczną.

Produkty dostępne dla instalacji biznesowych

Analiza wykonalności

Produkt dla Inwestora, który przed podjęciem decyzji o inwestycji chce otrzymać kompleksową analizę wykonalności instalacji fotowoltaicznej obejmującą aspekty techniczne i ekonomiczne

Umowa „zaprojektuj i zbuduj”

Produkt dla Inwestora w którym jako Wykonawca realizujemy cały proces – począwszy od uzyskiwania niezbędnych zgód i dokumentów, aż do montażu instalacji i wsparciu w jej odbiorze przez OSD

Umowa „zaprojektuj”

Produkt dla Inwestora, który pragnie posiadać wszelkie formalne zgody przed podjęciem decyzji o budowie instalacji

Umowa Solar-as-a-Service

Umowa w której Inwestor nabywa instalację w formie usługi płatnej w okresie użytkowania instalacji (10 lub 15 lat)

Umowa serwisowa

Produkt dla Inwestora planującego objąć zamontowaną instalację dodatkowym pakietem serwisowym

Proces realizacji instalacji powyżej 50 kWp

Proces realizacji instalacji powyżej 50 kWp bardzo różni się od zakupu mikroinstalacji (poniżej 50 kWp). Wymaga on uzyskania szeregu zgód, uzgodnień , pozwoleń czy też decyzji. Również sam proces montażu jest wyzwaniem logistycznym i technicznym. Dlatego też decydując się na jego realizację wybieraj firmy z doświadczeniem, zapleczem technicznym oraz logistycznym. W HelioExpert S.A. zajmujemy się takimi procesami kompleksowo i posiadamy w tym zakresie wieloletnie i praktyczne doświadczenie.

Co warto wiedzieć o procesie?

Typy instalacji PV

Inwestorem może być podmiot dysponujący nieruchomością na cele budowlane (właściciel lub w pewnych wypadkach np. dzierżawca). Jedynie inwestor, może otrzymać pozwolenie na budowę. 

Inwestor przed przystąpieniem do realizacji inwestycji powinien posiadać tytuł prawny do nieruchomości (umowa dzierżawy lub akt własności nieruchomości lub umowa użyczenia).

Budowa instalacji o mocy powyżej 50kWp to złożony proces, który wymaga m.in. skompletowania pełnej dokumentacji projektowej i budowlanej:

Koncepcja, weryfikacja działki/dachu, wstępny projekt

Na tym etapie zweryfikowana zostanie przydatność gruntu lub dachu dla fotowoltaiki.  Analizie podlega m.in. powierzchnia i klasa gruntu oraz weryfikacja formy ochrony przyrody, a w przypadku dachu – pokrycie dachu, jego wielkość i istniejące przeszkody. Efektem analiz jest koncepcja Twojej instalacji fotowoltaicznej.

Decyzja środowiskowa

Uzyskanie decyzji jest konieczne , gdy teren inwestycji przekracza 2 ha dla instalacji zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, lecz z wyłączeniem zabudowy systemami fotowoltaicznymi lokalizowanej na dachach i elewacjach obiektów budowlanych. Wydanie decyzji trwa około 2-3 miesiące.

Zgodność z MPZP / warunki zabudowy

To, czy dane miejsce nadaje się pod budowę instalacji PV, określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Badamy zgodność planowanej instalacji z MPZP i uzyskujemy z gminy odpowiednie zaświadczenie. Jeżeli dany teren nie jest objęty MPZP występujemy się o decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji. Jest to niezbędny etap wymagany dla uzyskania pozwolenia na budowę ale też uzyskania warunków przyłączenia OSD. Ten etap trwa ok. 1-2 miesiące.

Warunki przyłączenia

Kolejnym krokiem jest wystąpienie do właściwego Operator Sieci Dystrybucyjnej (OSD) o określenie warunków przyłączenia dla instalacji. Ten krok jest konieczny dla każdej instalacji o mocy  powyżej 50kW, nawet jeśli Inwestor nie planuje oddawania energii do sieci. Zgodnie z prawem OSD powinien wydać warunki przyłączenia w ciągu 150 dni.

Projekt budowlany i pozwolenie na budowę

Dokładny projekt instalacji zawiera nie tylko kompletne schematy elektryczne, plan zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany, ale również badanie statyki dachu (dla instalacji dachowych) lub badanie geologii gruntu (dla instalacji gruntowych). Wniosek o pozwolenie na budowę składany jest w starostwie powiatowym lub w urzędzie miasta na prawach powiatu. Zgodnie z prawem decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowę powinna zostać wydana w ciągu 65 dni od złożenia wniosku.

Projekt wykonawczy dla OSD

Po otrzymaniu warunków przyłączenia i wykonaniu projektu budowlanego można rozpocząć sporządzenie projektu wykonawczego. To ostatni z formalnych elementów poprzedzających rozpoczęcie montażu, gdzie uzgadniane są wszelkie elementy instalacji (strona DC) oraz niezbędnych zmian w infrastrukturze przyłączeniowej (strona AC). Projekt ten jest następnie uzgadniany z OSD, co trwa w praktyce na ogół ok. 2-3 miesięcy.

Dostawa komponentów i montaż

Po otrzymaniu wszelkich pozwoleń i uzgodnieniu projektów przystępujemy do budowy. Na tym etapie zabezpieczona zostanie logistyka komponentów Twojej instalacji i zrealizujemy jej montaż. W zależności od wielkości i skomplikowania instalacji trwa to 1-3 miesiące.

Odbiory i uruchomienie / energetyzacja

Ostatnim etapem inwestycji jest przyłączenie Twojej instalacji do sieci energetycznej. Będziemy wspomagali ten proces by finalnie Twoja instalacja produkowała energię zgodnie z zakładaną koncepcją. Czas trwania tego etapu zależy w dużej mierze od szybkości działań Inwestora i OSD i może zająć od kilku do kilkunastu tygodni.

Chcesz ograniczyć swoje koszty energii – zrób to z HelioExpert. Zaufaj naszemu doświadczeniu.


Włącz oszczędzanie.

+48 22 100 41 21
kontakt@helioexpert.pl 

   

HelioExpert S.A. | dawniej HelioExpert sp. z o.o. sp.k.
ul. Niedźwiedzia 29A | 02-737 Warszawa

KRS 0000913690
NIP 9522103838 REGON 142807735

Kapitał zakładowy 500 000,00 zł
Numer konta bankowego w Alior Bank S.A. 57 2490 0005 0000 4520 2848 9251

Polityka prywatności i cookies   |    RODO

Scroll to Top
Zamów rozmowę

Wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak będzie to możliwe.

    czytaj dalej

    X
    Zamów rozmowę